Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe

2019-11-15

Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Dofinansowanie kształcenia dostępne jest jedynie dla osób faktycznie świadczących pracę, co oznacza, że pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich nie uzyskają wsparcia. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Dofinansowanie dotyczy mikro, małych średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS? Jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy/Fot. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wysyła swojego pracownika na szkolenie - otrzymasz dofinansowanie w wysokości 80% na jedno szkolenie. Szkolenie ze składania fiszki wniosku o dofinansowanie jest bardzo ważne, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a zainteresowanie jest bardzo duże. Dofinansowanie uzyskać można nie tylko na szkolenia (chociaż to najbardziej popularna forma rozwoju pracowników finansowana przez firmy). Dofinansowanie może uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo na wybrane przez siebie szkolenie. Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstwa może wynieść. Można uzyskać dofinansowanie do 50% wartości danego szkolenia czy kursu. Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika. O dofinansowanie usług rozwojowych każdy przedsiębiorca musi postarać się w swoim województwie (zgodnie z lokalizacją siedziby, oddziału, filii danej firmy). Dodatkowo wyższe dofinansowanie (+10% jednakże nie więcej niż 80%) można otrzymać. Harmonogram szkoleń grupowych ustalany jest indywidualnie przez urzędy pracy w oparciu o sytuację na lokalnym rynku pracy. Ze szkoleń mogą korzystać również pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej. Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Dofinansowanie kształcenia z urzędu pracy dostępne jest wyłącznie dla osób, które faktycznie świadczą pracę. Aby ułatwić Wam zadanie poszukiwania dofinansowanych szkoleń zapraszamy na stronę. Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Dofinansowanie wynosi od 50% do 80% ceny usługi rozwojowej (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, statusu pracownika którego deleguje do udziału w usłudze).